Fysiurgisk massage forebygger og afhjælper muskelinfiltrationer og muskelskader, spændt muskulatur og ophobning af kroppens affaldsstoffer.

Hvad er fysiurgisk massage

Fysiurgisk massage behandling har en række gavnlige effekter, der forebygger og afhjælper f.eks. muskelinfiltrationer og muskelskader, spændt muskulatur, dårlig blodcirkulation, for lidt ilt og næringsstoffer i væv, manglende led bevægelighed, smerter, ophobning af kroppens affaldsstoffer og afstressning.
De teknikker der benyttes ved fysiurgisk massage er generelt baseret på at behandle et specifikt væv eller en systemegenskaber og tager sig hver for sig af nogle af bevægeapparatets karakteristika. For at kunne behandle kroppen som en helhed, er det vigtigt at så mange af kroppens systemer som muligt tilgodeses. Derfor er en behandling altid sammensat af forskellige teknikker.
I din behandling vil du modtage en blanding af de forskellige teknikker, der tager udgangspunkt i dine specifikke behov.
Ledfrigørelse og oscillation
Myofacial Release (MFR)
Muskel Energi Teknik (MET)
Triggerpunkt
Soft Tissue Release (STR)